ศ.ดร. พญ.ลักขณา ไทยเครือ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้สัมภาษณ์ ฝ่ายข่าวจากศูนย์ข่าว Thai PBS ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

1 เมษายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

ศ.ดร. พญ.ลักขณา ไทยเครือ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้สัมภาษณ์ ฝ่ายข่าวจากศูนย์ข่าว Thai PBS ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นการเปิดประเทศให้ท่องเที่ยวแบบ Organizational Quarantine การบริหารความปลอดภัยในสถานประกอบการ ที่พัก โรงแรม หรือ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด และข้อเสนอแนะในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของจังหวัดเชียงใหม่ในลักษณะ Area Quarantine และ Bubble and Sealed รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปออกอากาศในช่วงข่าวของทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ต่อไป เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่