หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา CAMT จัดกิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนบ้านตองกาย

1 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตองกาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพห้องอาหารของโรงเรียนโดยการทาสีใหม่และวาดภาพฝาผนัง ผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในรูปแบบการ์ดคำศัพท์ (flash card) ผลิตบอร์ดเกมบันไดงู พร้อมสอนวิธีการเล่น จัดกิจกรรม workshop การทำแซนวิชที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และทำอาหารกลางวันเลี้ยงน้อง ๆ รวมถึงจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับน้อง ๆ นักเรียน โดยมีนายพีรพงษ์ วีระ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบสื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2567
แกลลอรี่