วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี พร้อมเปิดตัวกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี

20 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “วิทยาลัยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือ ให้มีความพร้อมด้านบุคลากร วิชาการ และวิจัยพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ ในปีการศึกษา 2566 นี้ วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้ง 5 สาขาวิชา จำนวน 377 คน ที่ได้มาร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง โดยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน ข้อปฏิบัติรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาใหม่ ตลอดจนกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2566 นี้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้จัดงานจะได้มีการจัดงานเฉลิมฉลอครบรอบ 20 ปี ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม
การแข่งขันเกม ROV CAMT CMU League 2023 รอบชิงชนะเลิศ ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ซึ่งตอนนี้ได้เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันทั่วภาคเหนือ ที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี รับสมัครจำนวน กว่า 128 ทีม ซึ่งจะมีการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ในรอบ Playoff จนถึงรอบSemi Finalและ รอบ Final ในรูปแบบออนไซต์ สำหรับ 4 ทีมสุดท้าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://cmu.to/RCCL2023DETAIL หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: CAMT College of Arts, Media and Technology วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และปิดท้ายกิจกรรมด้วย CAMT 20th Anniversary Concert (Music and Visual Art) การจัดแสดงคอนเสริต์ที่ผสมผสานเทคนิควิชวลอาร์ต ฝีมือการสร้างโดยอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่ตั้งใจถ่ายทอดงานศิลปะในรูปแบบวิชวลอาร์ตผนวกเข้ากับดนตรีในงานคอนเสิร์ตซึ่งมีศิลปินชื่อดังที่พร้อมมอบความบันเทิงและความสุนก อาทิ วง “Poly cat” วง “Slapkiss” และวง “Mirrr” ซึ่งมีคุณนาว วิชชานนท์ ว่องวีรชัยเดชา มือกีตาร์ในวงซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ มาร่วมมอบความสนุกให้แก่น้องๆ ร่วมด้วย วงบอยแบรนด์ชื่อดังของประเทศ วง“Proxie” ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานคอนเสริต์ในครั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดงานเฉลิมฉลอครบรอบ 20 ปี ว่านอกจากผู้ชมจะได้รับความสนุกและความบันเทิงแล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการค้นหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นทักษะหรือความรู้พื้นฐานที่จำเป็นแห่งโลกอนาคต ในการช่วยแก้ไขปัญหา การสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยทางวิทยาลัยฯ จะได้เปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต ในเดือนกรกฎาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์และ แอปพลิเคชัน The Concert สามารถติดตามกิจกรรมข่าวสารได้ที่ Facebook: CAMT College of Arts, Media and Technology วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือ LINE@CAMTCMU หรือ Instagram:CAMT.CMU โทร. 053-920299 สายด่วน 063-5250248
แกลลอรี่