การประชุมเชิงปฏิบัติการ International Bamboo Architecture and Material Innovation Festival (BAM Fest)

2 ธันวาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Bamboo Architecture and Material Innovation Festival (BAM Fest) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเดโช ไชยทัพ, ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ), คุณสมภพ ยี่จอหอ นักวิจัยและพัฒนาจาก DoiSter, คุณเดชา เตียงเกตุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบมบู แฟมมิลี กรุ๊ป, คุณธนพัฒน์ บุญสนาน สถาปนิก บริษัท ธ.ไก่ชน จำกัด, คุณนิกันติ์ วะสีนนท์ Content Director เทศกาล Wonderfruit และคุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมขับเคลื่อนงานเทศกาล พร้อมกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มย่อยร่วมกับพันธมิตร เพื่อสรุป ROADMAP แนวทางการดำเนินงานเทศกาลสำหรับปี 2565 - 2568 ต่อไป เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม Video Wall ชั้นที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระบบ Zoom Online
แกลลอรี่