ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566 ระดับดีมาก วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 3-5 (ด้านการแพทย์)

1 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ในโอกาสได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award)
ประจำปี 2566 ระดับดีมาก วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 3-5 (ด้านการแพทย์)
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ( ปส.) ครบรอบ 62 ปี
โดยมี รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช.
ขึ้นรับมอบประกาศนียบัตร จาก คุณเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส กทม.
แกลลอรี่