คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562

12 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 ( Thailand Quality Class : TQC 2019 ) รางวัลอันทรงเกียรติที่แสดงถึงการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 : Thailand Quality Award (TQA ) 2019 โดย ศาตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับโล่รางวัลจาก คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

แกลลอรี่