ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหอมและกระเทียม ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC

26 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหอมและกระเทียม ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://fb.watch/cD2VehDKhu/

ที่นี่คือแหล่งรวมองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับหอมและกระเทียมแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นทางจนถึงปลายทาง ที่สามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ร่วมไปถึงการส่งเสริมและต่อยอด การผลักดันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
>>> เรียนเกษตร มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด  

#เกษตรมช
#SmartAgricultureforBetterLife
#AgricultureCMU
#CMU
#Agritech
#Innovation

แกลลอรี่