โครงการวิจัย “จากจมูกถึงหาง”

18 พฤศจิกายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์และการรับรู้ผลิตภัณฑ์ สู่ความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหารโปรตีน ภายใต้แผนงานวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการผลิตไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) เพื่อการยกระดับสู่สัตว์เศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564 โดยมี อาจารย ดร. วัชรพงศ์ นรพัลลภ หัวหน้าโครงการวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ปัญญาทอง ผู้อำนวยการแผนวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย ได้เปิดตัวเมนูอาหารจากไก่ประดู่หางดำ ณ ร้านอาหาร L’elephant French Restaurant Chiangmai วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการยกระดับไก่พื้นเมืองให้สามารถเข้าไปอยู่ในเมนูอาหารสากล เพื่อทำให้ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป และทีมปฏิบัติการโครงการย่อยที่ 8 เชฟสุวิตรา ว่องวารี นักวิจัย เชฟปฐพี มูลก้อนแก้ว ทีมวิจัยปฏิบัติการ คุณเริงระวี วรวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการอาหารขั้นสูง คุณฉัตรไฉไล วรวิทยปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษอาหารและการครัวอาชีพ

แกลลอรี่