รับมอบเงินสนับสนุนการวิจัย "การปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพเพื่อความยังยืน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่" เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

3 สิงหาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม และ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำคลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ คุณประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) และคณะผู้บริหาร จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ามอบเงินสนับสนุนการวิจัย "การปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพเพื่อความยังยืน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่" เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่