CMU-RL คืออะไร?

20 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ชวนชาว มช. ร่วมขับเคลื่อน “CMU-RL”
นำองค์ความรู้จากงานวิจัย
พัฒนาต่อยอด สู่การใช้งานจริง
พร้อมสนับสนุนทุกผลงานและนวัตกรรม
ผ่าน 6 แพลตฟอร์มจากมหาวิทยาลัย


#CMUChannel+
#CMU #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ChiangMaiUniversity
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs
#CMUSDG9 #CMUSDGs17 #CMURL

แกลลอรี่