คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนในเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน

26 มิถุนายน 2562

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ จัดโดยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการกระตุ้น รวมถึงการจุดประกายในการออกแบบโครงงานของนักเรียน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น.
แกลลอรี่