กิจกรรมฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน

24 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันฐเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและบรรยายเรื่อง บทบาทของ HR กับการส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคลากร โครงการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ด้านสุขภาพจิต ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Stop Start Street Year 2) กิจกรรมที่ 4 ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง และรักษา ตลอดจนการกระตุ้นและสร้างแรงผลักดันให้วัยทำงานที่มีสภาพกายใจที่ดีขึ้น สามารถปรับปรุงตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง D405 NSP Training Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่