การประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ รูปแบบ online (ครั้งที่ 5)

10 พฤศจิกายน 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

การบรรยายรูปแบบ online
ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 – 17.00 น.

หัวข้อ How to deal with diarrhea cases?
โดย อ.สพ.ญ.ดร.ปิ่นกาญจน์ จันทวงค์
อาจารย์ประจำคลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

website : http://www.vet.cmu.ac.th/cmvc2020/index.html

 #CMVC2020
#ประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์_2563

ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แกลลอรี่