คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ โพชั่น เมคเกอร์ จำกัด และ ผู้จัดการฝ่าย R&D and Technical Sales ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยสมุนไพรเพื่อสุขภาพสัตว์ร่วมกันในอนาคต

25 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ คุณศศิญา โสภาเสถียรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ โพชั่น เมคเกอร์ จำกัด และ ดร.วชิรพล สินธวถาวร ผู้จัดการฝ่าย R&D and Technical Sales ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยสมุนไพรเพื่อสุขภาพสัตว์ร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565
แกลลอรี่