คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan

23 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan
ที่ได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในกลุ่ม นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก สาขา Fisheries
แกลลอรี่