สื่อสารฯ ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ประจำปี 2565

24 มกราคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ นักศึกษาเก่าสังกัดคณะการสื่อสารมวลชน รหัสประจำตัวนักศึกษา 2501263 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาบริหารราชการ

รศ. ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยอ.ดร. รัฐพล พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และดร. ปิยะวัน จันทราภานนท์ เลขานุการคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ , คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่