หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท เตรียมต้อนรับเปิดเทอม

20 มิถุนายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรฯ รุ่นที่ 24 โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับนักศึกษาใหม่ จำนวนกว่า 50 คน ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ ก่อนร่วมรับฟัง inspiration talk “Life Journey: ทางกันดารที่หลอมรวมหัวใจกับความเชื่อของเราไว้ร่วมกัน” จากวิทยากรพิเศษ คุณอธิกร ศรียาสวิน นักเขียนนักเดินทาง เจ้าของนามปากกา “อรินธรณ์” ที่มีลีลาการเที่ยวแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร พ่วงดีกรี ผู้อำนวยการสถาบัน Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักสื่อสารแบรนด์และที่ปรึกษาด้าน Creative Branding ก่อนเข้าสู่การรับฟังบรรยายและกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “Brand in Digital Age: โลกของการสื่อสารแบรนด์ในยุคดิจิทัล” ในช่วงบ่าย ต่อด้วยการแนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนจาก รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับฟังข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตัวในการเรียนจากอาจารย์นิตยา วัฒนคุณ ที่ปรึกษาฯ และชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ก่อนปิดท้ายด้วยการทำกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับรุ่นพี่ Ex-M.B.A. รุ่นที่ 23 และกิจกรรมรับน้อง ซึ่งนับเป็นการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว CMUBS อย่างอบอุ่น ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่