คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (คุณวุฒิปริญาเอกหรือเทียบเท่า) จำนวน 1 อัตรา

21 เมษายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (คุณวุฒิปริญาเอกหรือเทียบเท่า) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ผู้ประสงค์จะเข้าสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/index.php?r=site/viewnews&id=1253

ข้อมูลโดย : https://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/index.php?r=site/viewnews&id=1253
แกลลอรี่