ซิลิคอนไม่ใช่ธาตุอาหารจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตของพืช

1 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ซิลิคอนไม่ใช่ธาตุอาหารจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตของพืช แต่เป็นธาตุที่พืชสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลผลิตได้ งานวิจัยนี้พบว่าการขาดซิลิคอนในข้าว ทำให้ผลผลิตลดลง ในขณะที่การใส่ซิลิคอนสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้จากการเพิ่มจำนวนการติดเมล็ดและการเติมเมล็ดของข้าว ซึ่งสอดคล้องกับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรชาวนาในการเพิ่มผลผลิตข้าว ด้วยการจัดการปุ๋ยซิลิคอน

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Science
of Food and Agriculture
สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.10634

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12
แกลลอรี่