คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ในปี 2564

24 มกราคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ในปี 2564 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”ประจำปี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2564 และพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2564 รางวัลหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา 2564 และรางวัลศิษย์เก่าต่างประเทศดีเด่น ปีการศึกษา 2564

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

แกลลอรี่