นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2564

21 ธันวาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุภัคทวี สุวรรณศร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัสประจำตัวนักศึกษา 611210118 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2564

แกลลอรี่