มช. คว้า 2 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ จากเวทีอันทรงเกียรติ Thailand Quality Class ประจำปี 2565

5 เมษายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ประจำปี 2565 รางวัลอันทรงคุณค่า ร่วมเสริมกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรผู้ดำเนินงาน

           พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565: Thailand Quality Award (TQA) 2022 เป็นรางวัลเกียรติยศอันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงมาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่าระดับมาตรฐานโลก จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

         ในปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ประจำปี 2565 ถึง 2 รางวัลด้วยกัน อันได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้เข้ารับรางวัล และคณะแพทยศาสตร์ โดยมีศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นผู้เข้ารับรางวัล

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม สนับสนุนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนทางจริยธรรม มุ่งเน้นคุณภาพความเป็นเลิศ พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายด้านคุณภาพระดับ World-Class

แกลลอรี่