วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.พร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน

22 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำโดย ผศ.ดร.รุจิรา  อุ่นเจริญ คณบดีฯ นำคณะผู้บริหารจาก University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจาก University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) ประกอบด้วย Ms. HE Qilei, Deputy Director, Office of International Cooperation and Exchange and Deputy Dean, School of International Education, Prof. LIAO Yong
Deputy Dean, School of Information and Software Engineering, Prof. ZHANG Zhenyuan, Deputy Dean, School of Mechanical and Electrical Engineering, และ Mr. NIE Wenkai
Section Chief, Office of International Students Recruitment and Academics, School of International Education และจากนั้น ได้นำคณะผู้บริหารดังกล่าวฯ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชุมความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคตร่วมกันในเรื่อง Student Mobility และหารือแนวทางเรื่องโครงการปริญญาคู่ (2+2 Double Degree Program) กับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ณ ห้องประชุม ICB1313 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

แกลลอรี่