ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ประสานงาน" โครงการศูนย์การจัดการวัตถุดิบด้านการเกษตรและปศุสัตว์ สังกัดศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

4 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ประสานงาน" โครงการศูนย์การจัดการวัตถุดิบด้านการเกษตรและปศุสัตว์ สังกัดศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ที่นี่
แกลลอรี่