2 นักศึกษาแพทย์ มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ Huawei Cloud Developer Contest 2020

18 พฤศจิกายน 2563

คณะแพทยศาสตร์

นศพ.สิริกร ชลานันต์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ นศพ.ศุภกฤษดิ์ ท่านมุข นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Huawei Cloud Developer Contest 2020 ในงาน Powering Digital Thailand 2021 ซึ่งเป็นการแข่งขันการพัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแก้ปัญหาในระดับประเทศ ในโครงการ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและกระจายภาพสัญญาณชีพทางไกลผ่านระบบคลาวเพื่อการรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก ตามภารกิจด้าน Data Science ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.นพ. ปิยพงษ์ คำริน อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมเซนธาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.แกลลอรี่