นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ในงาน Food Innopolis Contest 2018

1 เมษายน 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ Food Innopolis Contest 2018 ขึ้น ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิล์ด สแควร์บี กรุงเทพฯ โดยในโครงการนี้ นักศึกษาของคณะฯ สามารถคว้ารางวัล ได้ทั้ง 3 รางวัล ดังนี้

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผลิตภัณฑ์ White Line เส้นไข่ขาวออแกนิค 100% คว้ารางวัล Grand Prize และรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ไอเดียนวัตกรรมอาหาร ในโครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2018/2019 ภายใต้แนวคิด Food for Aging นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลการต่อยอดทางธุรกิจอีก 1 รางวัล 10,000 บาท ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 110,000 บาท และดูงานต่างประเทศ ณ อิตาลี พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวเกษกนก อุดชุมพิสัย นางสาวชลธิชา คำภักดี นางสาวชุติมน กันทะสอน นางสาววนัชพร ชำนาญช่าง และนางสาวสุพรรณษา สันทัศรัมย์ โดยมี อ.ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว อ.ดร ปิยวรรณ สิมะไพศาล และ ผศ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

White Line ผลิตภัณฑ์เส้นไข่ขาวออแกนิค 100% ให้โปรตีนสูง มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน เหมาะกับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการปริมาณโปรตีน สะดวกสบายในการรับประทานเพียงฉีกซองแล้วนำไปปรุงเมนูอาหารตามใจชอบ โดย 1 ซองเทียบเท่ากับไข่ขาว 6 ฟอง
“ White Line เส้นนุ่ม กลืนง่าย High Protein”

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล Best Development Award จากผลิตภัณฑ์ Eldery boosting drink เครื่องดื่มชาเขียวอูหลงสกัดเข้มข้นผสมสารสกัดจากขมิ้น จากการประกวดแข่งขันนวัตกรรมอาหารในรุ่น Heavy weight ได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายนัทธมน หน่อตุ้ย น.ส.กาญจนา ซิงห์ และ น.ส.พีรพร ผะกาแก้ว โดยมี รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง เป็นที่ปรึกษา

Eldery boosting drink เครื่องดื่มชาเขียวอูหลงสกัดเข้มข้นผสมสารสกัดจากขมิ้นในรูปแบบ Micro particles เพื่อกักเก็บกลิ่นรสของสารสกัดขมิ้น ทำให้ง่ายต่อการรับประทาน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่ใส่ใจต่อสุขภาพ
แกลลอรี่