พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2565

21 ตุลาคม 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2565 "รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ" ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ทั่วประเทศไทย โดยจะมีพิธีมอบรางวัลฯ โดยมี ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ(Thai National Committee for International Council of Museum : ICOM) เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30 น เป็นต้นไป ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดข่าว --> https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2754 

แกลลอรี่