ร่วมพิธีสมโภชศาลพระภูมิ ประจำศูนย์การศึกษา มช.หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

9 พฤศจิกายน 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีสมโภชศาลพระภูมิ ประจำศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แกลลอรี่