มช. ลงนามร่วม Gingko College of Hospitality Management, P.R. China พัฒนาวิชาการ

11 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 202 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามในข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Gingko College of Hospitality Management, P.R. China แบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และAssociate Professor Li Ming, President of Gingko College of Hospitality Management, P.R. China ร่วมลงนาม

         ในการลงนามข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างกัน โดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันคือ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาทั้งโครงการระยะสั้นและระยะกลาง การประชุมสัมมนาและการบรรยายพิเศษ การฝึกอบรมและกิจกรรมด้านการวิจัย เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งในปัจจุบันทาง Gingko College of Hospitality Management นั้นได้มีความร่วมมือด้านการส่งนักศึกษาจีนมาเรียน ณ สถาบันภาษาและฝึกปฏิบัติงาน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่ปี ค.ศ.2016-2019 มีการส่งนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 118 คน
แกลลอรี่