28 มกราคม "วันโรคเรื้อนโลก " World Leprosy Day.

29 มกราคม 2567

คณะแพทยศาสตร์

ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคมของทุกปี ถือเป็นวันรณรงค์วันโรคเรื้อนโลก แม้ว่าปัจจุบันพบประชาชนคนไทยป่วยเป็นโรคเรื้อนน้อยลงมาก ก็ตาม

จุดเริ่มต้นที่เป็นสาเหตุของการทำให้เกิดโรคนี้คืออะไร
โรคเรื้อนเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า Mycobacterium leprae ซึ่งติดต่อผ่านทางเดินหายใจ แต่เป็นโรคที่ถือว่าติดต่อได้ยาก
โดยเชื้อชนิดนี้จะทำให้เกิดโรคตามบริเวณต่างๆ ได้แก่
1.ผิวหนังทำให้คนไข้มีผื่นซึ่งมักจะมีอาการชาบริเวณผื่นร่วมด้วย
2.เส้นประสาท ทำให้มีอาการชา อ่อนแรง ผิวแห้งเหงื่อน้อยกว่าปกติ เส้นประสาทโต

การวินิจฉัยโรคคือ การพบตรวจพบอาการต่างๆดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการพบเชื้อจากการกรีดชิ้นเนื้อเพื่อหารอยโรคผิวหนังเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

การรักษาคือการให้ยาฆ่าเชื้อใช้ระยะเวลา 6 เดือนถึง 2 ปี แล้วแต่อาการของโรค

การป้องกันการแพร่กระจายของโรค ทำได้โดยการรีบรักษาผู้ป่วยและเฝ้าติดตามอาการผู้ที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับผู้ป่วย เพื่อการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
***ในปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยและเฝ้าติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงเชิงรุกดังกล่าว ทำให้ในปัจจุบันโรคเรื้อนมีจำนวนน้อยลง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : รศ.นพ.มติ เชื้อมโนชาญ


เรียบเรียง:นางสาวนันทพร ระบิน
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่