วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Yunnan Province Preparatory College for Overseas Study

22 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. (เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีน) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือน Long-Spring Education Group, Chenggong Campus ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในการเยือนดังกล่าว ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) กับ Mr. Wang Lei, Executive Dean of Yunnan Province Preparatory College for Overseas Study โดยมีผู้บริหาร Mr. Wu Minglin, Vice President of Long-Spring Education Group และคณาจารย์จากทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวฯ จัดขึ้น ณ Long-Spring Education Group, Chenggong Campus ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
แกลลอรี่