พิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Zhongqing Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 5

21 ธันวาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Zhongqing Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ จีนไทยร่วมใจสร้างสรรค์นวัตกรรม นำโมเดล BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีเปิด และ นายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ ห้อง 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566
แกลลอรี่