ขอแสดงความยินดี รางวัล "ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award 2023"

6 ธันวาคม 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ รับรางวัล "ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award 2023" จากสหพันธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียน (ASEAN Federation of Engineering Organisations) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือวิศวกรรมทางการของอาเซียน จากผลงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของประเทศ ทั้งด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รางวัลนี้มอบให้กับผลงานที่มีความโดดเด่นด้านวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศและภูมิภาค โดยมีพิธีมอบรางวัลในงานประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนครั้งที่ 41 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ประเทศอินโดนีเซีย

#SDG13 #climateaction #MDRI #AFEO

   

แกลลอรี่