ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ECAM LaSalle ประเทศฝรั่งเศส

23 มกราคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ อาจารย์ราฟาเอล เบลอาช และอาจารย์อรช บุญหลง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ECAM LaSalle ประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่