วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เข้าร่วมการอบรมสำหรับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานรับรองคุณวุฒิประจำชาติ (Higher Education Institutions and National Information Centers) ภายใต้โครงการ Erasmus+ RecoASIA ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

7 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี และคณะ เข้าร่วมพบปะหารือระหว่างหน่วยงานสมาชิก จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในต่างประเทศ และเข้าร่วมการอบรมซึ่งจัดขึ้นสำหรับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานรับรองคุณวุฒิประจำชาติ (Higher Education Institutions and National Information Centers) ภายใต้โครงการ RecoASIA – Regional Cooperation in the field of recognition among Asian Countries โดยการสนับสนุนของ Erasmus+ ณ LUISS University กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2566
โดยโครงการ RecoASIA เป็นโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือของ 25 หน่วยงานจาก 7 ประเทศ ได้แก่ Italy, Cambodia, Estonia, Mongolia, Sri Lanka, Mongolia, Sri Lanka, Vietnam และ Thailand โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ (Student Mobility) และผู้เชี่ยวชาญในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอเชียและยุโรป โดยเพิ่มการยอมรับคุณสมบัติภายในภูมิภาคเอเชียและยุโรป
แกลลอรี่