มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเสนอประวัติผลงานเพื่อดำเนินการคัดเลือก หรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2564

5 เมษายน 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอประวัติผลงานเพื่อดำเนินการคัดเลือก หรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา จำนวน 6 สาขาได้แก่

1. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. สาขาภาษาและวรรณกรรม
3. สาขาทัศนศิลป์
4. สาขาศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน
5. สาขาศิลปะการแสดง หรือการขับขานพื้นบ้าน
6. สาขาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมล้านนา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเสนอประวัติผลงานของผู้เข้ารับการคัดเลือก ฯ ภายใน วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา16.30 น. โดยดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติฯ ได้ที่ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -->https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2618

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 943 638 Facebook Page: CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และ Line ID : @ane3145a
แกลลอรี่