คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

1 กรกฎาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่