ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

4 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ
https://www.cmubs.cmu.ac.th/blog/2023/09/04/recruitment-15/
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่