พิธีเปิดการเสวนา หัวข้อ “การต่อกรครั้งใหม่ของพญาอินทรีและมังกร : โอกาสและความท้าทายของไทย” ถ่ายทอดผ่านออนไลน์

13 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา หัวข้อ “การต่อกรครั้งใหม่ของพญาอินทรีและมังกร : โอกาสและความท้าทายของไทย” ถ่ายทอดผ่านออนไลน์ ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน อดีตอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง เป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ลีระศิริ หัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ได้รับความรู้และเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจที่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
แกลลอรี่