สรุปผลการแข่งขันเปตองมหากุศลกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 32

19 ตุลาคม 2563

คณะแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่สนามเปตอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการแข่งขันเปตองมหากุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” วันที่สอง ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน โดยได้จัดแข่งขัน 3 ประเภทได้แก่ ประเภททีมวี.ไอ.พี 2 คน (อายุ 40 ปีขึ้นไป) ประเภททีมชาย 3 คนและประเภททีมหญิง 2 คนโดยเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศและสรุปผลการแข่งขัน ในแต่ละประเภทดังนี้
: ทีมชาย 3 คน ชนะเลิศได้แก่ทีมเจ๊…ยา 2 ที่เอาชนะทีมบังแนน 3 ไป 13-5 ได้รับถ้วยพระราชทาน ”สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”ใบจริงไปครอง 1 ปีถ้วยจำลอง 1 ใบ พร้อมเงินบำรุงทีม 15,000 บาทเกียรติบัตรและของที่ระลึก ส่วนรองชนะเลิศ ทีมบังแนน 3 ได้รับถ้วยรางวัล และ เงินบำรุงทีม 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก อันดับ 3 ได้แก่ ทีมเปตองไทยได้รับถ้วยรางวัล และเงินบำรุงทีม 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก , อันดับ 4 ได้แก่ทีมเอกบางใหญ่ ได้รับเงินบำรุงทีม 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก และอันดับ 5-8 ได้รับเงินบำรุงทีมๆ ละ 1,000 บาท
: ทีมหญิง 2 คน ชนะเลิศได้แก่ทีม ตชด.3 ที่เอาชนะทีมตชด. 7 ไปด้วยคะแนน 13-1ได้รับถ้วยพระราชทาน”สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ”ใบจริงไปครอง เป็นเวลา 1 ปี ถ้วยจำลอง 1 ใบ และเงินบำรุงทีม 7,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก รองชนะเลิศ ทีม ตชด. 7 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินบำรุงทีม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก อันดับ 3 ได้แก่ทีม PEA ม่วนชื่น 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินบำรุงทีม 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก อันดับ 4 ได้แก่ทีม ตชด. 6 ได้รับเงินบำรุงทีม 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก และอันดับ 5-8 ได้รับเงินบำรุงทีมๆละ 1,000 บาท
: ทีมวี.ไอ.พี ชนะเลิศได้แก่ทีม PEA ม่วนชื่นที่เอาชนะทีมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไป 13-9 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก ส่วน ทีมฝ่ายการพยาบาลฯ รองชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก อันดับ 3 ได้แก่ทีมทนเอาหน่อย ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก และอันดับ 4 ได้แก่ทีมแสนพลูได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก 
แกลลอรี่