นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น

29 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)


นางสาววิชิดา นิมมลรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวพิมลพัชร ดิระพันธ์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยนายอนุยุต อยู่ท้วม   และนายธันยวัฒน์ แก้วสลุด นักศึกษาปริญญาโทและเอกหลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ Yamagata University ประจำปี 2019 ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและด้านอื่นขององค์กรสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น Japan Student Services Organization (JASSO) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) โดยมี Associate. Professor. Dr. Masanori Watanabe ให้การต้อนรับและดูแลนักศึกษาที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาทั้ง 4 คน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากชาติต่างๆ ได้เรียนรู้เพิ่มเติมทางด้านภาษา วัฒนธรรม รวมถึงได้เข้าร่วมการทำกิจกรรมและทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในเขตเมืองสึรุโอกะ (Tsuruoka) เมืองซากาตะ (Sakata) จังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่นข้อมูลโดย : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่