อัปเดต! ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

3 ธันวาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ลงทะเบียน : 8 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2564

ชำระเงิน : 8 พ.ย. 2564 - 25 ก.พ. 2565

ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาที่ https://cmu.to/enrollservice

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2564

แกลลอรี่