Prof. Dr.Nobuo Mishima, Saga University เยี่ยมเยือนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr.Nobuo Mishima, Vice President of International Affairs และนักศึกษาจาก Saga University ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่