ร่วมใจสู้ภัยไวรัส COVID-19

1 กรกฎาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ในโครงการ Happy Heart & Happy Society @Econ CMU "รวมใจสู้ภัยไวรัส COVID-19" สนับสนุนโดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัส COVID-19 ด้วยการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 134,218 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่