พิธีเปิดนิทรรศการ Asia Touring Exhibition The 4th & the 5th Guangdong-Hong Kong-Macao-Greater Bay Area ASEAN International College Design & Construction Competition

13 ธันวาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ Asia Touring Exhibition The 4th & the 5th Guangdong-Hong Kong-Macao-Greater Bay Area ASEAN International College Design & Construction Competition เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และขยายชื่อเสียงของแต่ละมหาวิทยาลัยให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น โดยมี Mr. Sheung-yuen Lee ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ, ผศ.ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม กล่าวความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ, คุณวีรโชติ ถิรวยามกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด เซ็นทรัลเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวแสดงความขอบคุณ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.00 น. ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่

นอกจากนี้ ภายในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ยังมีการเสวนาพิเศษ “Half Pavilion” โดยทีม Hansa และทีม The Day Dreamers จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษา 2 ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับนานาชาติ การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน

นิทรรศการ Asia Touring Exhibition The 4th & the 5th Guangdong-Hong Kong-Macao-Greater Bay Area ASEAN International College Design & Construction Competition ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพมหานคร และได้รับความร่วมมือจาก School of Architecture of South China University of Technology, Guangzhou Nansha Bird Park และ Southeast Asia Designer Alliances (SADA)

โดยจัดแสดงผลงานจากผู้เข้าร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรไม้ไผ่ครั้งที่ 4 Theme Originated from Traditional Techniques and Arts จากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม กวางโจว ฮ่องกง มาเก๊า และไทย และครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย Theme “Half Pavilion” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แกลลอรี่