กิจกรรมเปิดตัวโครงการ (Kick Off Event) “การศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามแนวทางการเป็นเมืองสร้างสรรค์”

28 พฤษภาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Queen Ballroom ชั้น 1 โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  ดำเนินการโดย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 
27 พฤษภาคม 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ“การศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามแนวทางการเป็นเมืองสร้างสรรค์” (โครงการสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ UNESCO) ณ ห้องประชุม Queen Ballroom ชั้น 1 โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ เป็นผู้จัดการโครงการ
 
การจัดงานครั้งนี้ ในส่วนพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายไพเจน มากสุวรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวสงขลา กับภาพรวมของการพัฒนาจังหวัด และได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอภิชาต สาราบรรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ หัวหน้าโครงการการศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามแนวทางการเป็นเมืองสร้างสรรค์ เป็นผู้ให้รายละเอียดของโครงการ และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอข้อมูล
 
ในงานประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ (อพท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณฯ หน่วยงาน อปท. กว่า 40 แห่ง จากพื้นที่ทั่วจังหวัดสงขลา ตัวแทนภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน
 
โครงการ “การศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามแนวทางการเป็นเมืองสร้างสรรค์” (โครงการสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ UNESCO) มีเป้าหมายสำคัญเพื่อ ศึกษาศักยภาพ นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน จัดทำแผนการขับเคลื่อนการเป็นเมืองสร้างสรรค์ และจัดทำเอกสารข้อเสนอผลักดันให้สงขลาเป็นเมืองสร้างสรรค์ UNESCO โดยมีระยะเวลาการดำเนิน 8 เดือน ระหว่างมีนาคม - ตุลาคม 2567
 
ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ได้ที่ Facebook Page : Songkhla Creative City Initiative

#สงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์unesco #songkhlacreativecityinitiative
#CMU #MDRI

แกลลอรี่