งานประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม - 9 ธันวาคม 2563

29 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563  ภายใต้หัวข้อ Multisystemic Diseases   รูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม - 8 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 16.00 – 17.00 น.  ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน

กำหนดการประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 หัวข้อ Diagnostic approach to the pruritic dog and cat วิทยากร : สพ.ญ.ณัฐวัณณ์ ศรีฟ้าวัฒนา โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 หัวข้อ Pathology of dermatophytosis วิทยากร : ผศ.สพ.ญ.ดร.วีนา จูเปีย ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแทพย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 หัวข้อ Peripheral blood film evaluation : what lies beneath? วิทยากร : อ.น.สพ.ดร.นาวิน มานะชัย ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อ Diagnostic approach to small animal bleeding disorders วิทยากร : อ.น.สพ.ดร.นาวิน มานะชัย ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
  • ครั้งที่ 5 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563. หัวข้อ How to deal with diarrhea cases? วิทยากร : อ.สพ.ญ.ดร.ปิ่นกาญจน์ จันทวงค์ ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
  • ครั้งที่ 6 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อ Case study of chronic diarrhea. วิทยากร : น.สพ.กรฤทธิ์ ชาญฤทธิเสน โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
  • ครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อ AKI & CKD diagnosis วิทยากร : ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
  • ครั้งที่ 8 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 หัวข้อ AKI & CKD managements วิทยากร : น.สพ.จิรเดช อำไพพันธุ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มช. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.


สนใจร่วมงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vet.cmu.ac.th/cmvc2020/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8071


แกลลอรี่