ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

1 พฤษภาคม 2567

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

สามารถดูปฎิทินฉบับเต็มได้ที่ https://cmu.to/regcalendar2024

หมายเหตุ : บางกิจกรรมไม่ได้กำหนดไว้ในปฎิทินทางการศึกษา

แกลลอรี่