วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Chengdu University (CDU), Chengdu University of Information Technology (CUIT), National University of Laos (NUOL), และ Hanoi University (HNU)

27 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Chengdu University (CDU), Chengdu University of Information Technology (CUIT), National University of Laos (NUOL), และ Hanoi University (HNU) โดยในการประชุมมีการหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับที่ลงนามในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพันธมิตรดังกล่าวเข้าร่วมประชุมกว่า 17 ท่าน ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
แกลลอรี่