เชิญร่วมเสวนาระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ 6 "Sustainable MSMEs,Women and Business"

24 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเสวนาระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ 6 "Sustainable MSMEs,Women and Business"
.
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปีรัฐศาสตร์ฯ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand : https://www.facebook.com/ThaiMFA
.
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้างานได้ที่ https://cmu.to/ZRhDF
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/polscicmu/photos/a.467825547959/10158862347997960/
แกลลอรี่